ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

In ΝΕΑ by traditional boats

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020 ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ ΧΙΟ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Παραδοσιακών Σκαφών (Σπύρος Ευσταθόπουλος), παρακολούθησε την 4η (ετήσια) Συνεδρίαση της 38μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020 της οποίας προήδρευσε  ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων κ. Χαρ. Κασίμης.  Συμμετείχαν η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Ευθ. Γιόκαλα , ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μυτολίδης και πλήθος φορέων.

Ο Σύνδεσμος Παραδοσιακών Σκαφών εισηγήθηκε την επαναφορά, στον νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της αλλαγής χρήσης των ξύλινων αλιευτικών σκαφών ως εναλλακτικού τρόπου οριστικής παύσης αλιευτικών δραστηριοτήτων έναντι της αποκλειστικά ισχύουσας σήμερα πλήρους καταστροφής τους (Καν. 508/14, άρθρο 34, μέτρο 6.1.10 ).

Ο Σύνδεσμος πρότεινε, επίσης, τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, Πολιτισμού και Οικονομίας – Ανάπτυξης , εκπροσώπων των αλιέων και των ναυπηγείων  για την συνακόλουθη εκπόνηση του  αναγκαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου, ώστε η αλλαγή  πλαισίου χρήσης να τερματίσει τη συρρίκνωση της ξυλοναυπηγικής, την εξαφάνιση της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης,  την απομείωση της αισθητικής αξίας μικρών λιμανιών που περιλαμβάνουν σύνολα ξύλινων αλιευτικών σκαφών και την τουριστική και πολιτιστική υποβάθμιση.

Για όλους αυτούς τους λόγους θα προσπαθήσουμε μεθοδικά, συναινετικά και επίμονα να συμβάλουμε ουσιαστικά στη συνδιαμόρφωση λύσεων που αφ΄ ενός θα αποτρέψουν τη διάλυση των ξύλινων αλιευτικών σκαφών και τη μετατροπή των καρνάγιων σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης και αφ’ετέρου θα συμβάλουν στην άσκηση υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω μιας δεύτερης ζωής αυτών των σκαφών στον ευρύτερο τομέα αναψυχής (περιλαμβανομένου, φυσικά του τουριστικού τομέα). Βέβαια με την εγγύηση πάντοτε ότι τα αποσυρόμενα αλιευτικά σκάφη που θ’ αλλάξουν χρήση σε τουριστικά αναψυχής ποτέ δεν θα ασχοληθούν με την επαγγελματική αλιεία και οι αλιείς ιδιοκτήτες τους θα λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό επιδότησης της απόσυρσής τους, ως ισχύει σήμερα. Τέλος οι αλιείς ιδιοκτήτες θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη διακυβέρνηση των σκαφών τους από τη θέση των κυβερνητών παραδοσιακών ξύλινου σκάφους αναψυχής αντί να καταδικάζονται στη μετάβαση τους προς τον τομέα των πρώιμων συνταξιούχων αλιέων.

Ελπίζουμε η πρώτη συνάντηση να γίνει αμέσως μετά το καλοκαίρι.

Η αξιοποίηση των στοιχείων  του υπάρχοντος μητρώου αλιευτικών σκαφών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το ξεκαθάρισμα μεταξύ πλαστικών και ξύλινων, η κατηγοριοποίησή τους κλπ. μπορεί, βάσει μελέτης, να αποτελέσει την αρχή…

Ας σταματήσουμε την αβασάνιστη διάλυση των ξύλινων σκαφών και τη «διάσωσή» τους στην ξηρά που ισοδυναμεί με διαπόμπευση μελλοθανάτου.